Activitat docent

Assignatures actuals

  • Coordinador de Mecànica (Enginyeria Industrial, quadrimestral troncal Q3) fins el curs 2013-14.

  • Coordinador d’Ampliació de Mecànica (Enginyeria Industrial, quadrimestral optativa Q4) fins el curs 2013-14.

Publicacions docents


Direcció de Tesis Doctorals

 • Contribució a l'estudi del posicionament dinàmic de robots mòbils per mitjà d'un sistema làser

  • Tesi doctoral de Josep Maria Font Llagunes. (2007)

 • El mecanisme d’autoexcitació de bisell en el domini temporal

  • Tesi doctoral de Joan Puig (2006).

 • Rough Collisions with Finite Tangential Stiffness

  • Tesi doctoral de Juan M. García Reyero, (2000).

 • Diseño Geométrico Asistido por Ordenador mediante superfícies definidas a partir de variedades

  • Tesi doctoral de Javier Fernández, (1988).

 • Contribució l’estudi de l’acústica dels instruments de canya de la cobla

  • Tesi doctoral de Ana Barjau, (1987).

 • Contribució a l’estudi de l’acústica de la tenora y el tible en el domini temporal

  • Tesi doctoral de Jordi Martínez, (1987).

 • Contribució a l’estudi de l’acústica de la tenora

  • Tesi doctoral de Salvador Cardona, (1981).

 • Contribució a l’estudi de l’acústica del flabiol

  • Tesi doctoral de Joan Vivancos, (1981).

Projectes Fi de Carrera dirigits més rellevants

 • Simulació cinemàtica i dinàmica d’un vehicle de 3 graus de llibertat amb rodes convencionals no auto-orientables

  • PFC d'Enginyeria Industrial de Sergi de Haro, (1999). Premi Hewlett-Packard al millor Projecte Fi de Carrera de l’especialitat Mecànica, convocatòria de 2000.

 • Disseny d’un mètode d’afinació de pianos assistit per ordinador

  • PFC d'Enginyeria Industrial de Xavier Pagès, (1996). 2n Premi per a Projectes Fi de Carrera de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, convocatòria de 1997.