Activitat docent

Assignatures actuals

  • Coordinador de Mecànica, quadrimestral obligatòria (Q3 i Q4) fins el curs 2013-14.
  • Coordinador d’Ampliació de Mecànica, quadrimestral optativa (Q4) fins el curs 2013-14.

Publicacions docents

Direcció de Tesis Doctorals

 • Contribució a l'estudi del posicionament dinàmic de robots mòbils per mitjà d'un sistema làser

Tesi doctoral de Josep Maria Font Llagunes. (2007)

 • El mecanisme d’autoexcitació de bisell en el domini temporal
  • Tesi doctoral de Joan Puig (2006).
 • Rough Collisions with Finite Tangential Stiffness
  • Tesi doctoral de Juan M. García Reyero, (2000).
 • Diseño Geométrico Asistido por Ordenador mediante superfícies definidas a partir de variedades
  • Tesi doctoral de Javier Fernández, (1988).
 • Contribució l’estudi de l’acústica dels instruments de canya de la cobla
  • Tesi doctoral de Ana Barjau, (1987).
 • Contribució a l’estudi de l’acústica de la tenora y el tible en el domini temporal
  • Tesi doctoral de Jordi Martínez, (1987).
 • Contribució a l’estudi de l’acústica de la tenora
  • Tesi doctoral de Salvador Cardona, (1981).
 • Contribució a l’estudi de l’acústica del flabiol
  • Tesi doctoral de Joan Vivancos, (1981).

Projectes Fi de Carrera dirigits més rellevants

 • Simulació cinemàtica i dinàmica d’un vehicle de 3 graus de llibertat amb rodes convencionals no auto-orientables
  • PFC de Sergi de Haro, (1999). Premi Hewlett-Packard al millor Projecte Fi de Carrera de l’especialidat Mecànica, convocatòria de 2000.
  • Disseny d’un mètode d’afinació de pianos assistit per ordinador.
  • PFC de Xavier Pagès, (1996). 2n Premi per a Projectes Fi de Carrera de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, convocatoria de 1997.