Activitat docent

Assignatures

  • Coordinador de Mecànica (Enginyeria Industrial, quadrimestral troncal Q3) fins el curs 2013-14.

  • Coordinador d’Ampliació de Mecànica (Enginyeria Industrial, quadrimestral optativa Q4) fins el curs 2013-14.

Publicacions docents

Direcció de Tesis Doctorals

 • "Contribució a l'estudi del posicionament dinàmic de robots mòbils per mitjà d'un sistema làser": Tesi doctoral de Josep Maria Font-Llagunes (2007)

 • "El mecanisme d’autoexcitació de bisell en el domini temporal": Tesi doctoral de Joan Puig Ortiz (2006)

 • "Rough Collisions with Finite Tangential Stiffness": Tesi doctoral de Juan M. García Reyero (2000)

 • "Diseño Geométrico Asistido por Ordenador mediante superfícies definidas a partir de variedades": Tesi doctoral de Javier Sánchez-Reyes Fernández (1988)

 • "Contribució l’estudi de l’acústica dels instruments de canya de la cobla": Tesi doctoral d'Ana Barjau Condomines (1987)

 • "Contribució a l’estudi de l’acústica de la tenora y el tible en el domini temporal": Tesi doctoral de Jordi Martínez Miralles (1987)

 • "Contribució a l’estudi de l’acústica de la tenora": Tesi doctoral de Salvador Cardona Foix (1981)

 • "Contribució a l’estudi de l’acústica del flabiol": Tesi doctoral de Joan Vivancos Calvet (1981)

Projectes Fi de Carrera dirigits més rellevants

 • "Simulació cinemàtica i dinàmica d'un vehicle de 3 graus de llibertat amb rodes convencionals no auto-orientables": PFC d'Enginyeria Industrial de Sergio de Haro Juan, (1999). Premi Hewlett-Packard al millor Projecte Fi de Carrera de l’especialitat Mecànica, convocatòria de 2000.

 • "Disseny d'un mètode d’afinació de pianos assistit per ordinador": PFC d'Enginyeria Industrial de Xavier Pagès-Corella, (1996). 2n Premi per a Projectes Fi de Carrera de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, convocatòria de 1997.