Altres activitats

Conferències i seminaris més rellevants

  • Agulló, J. (2014) “La tenora i la barítona de l'IEC: física i enginyeria” Conferència en el marc de l'Aula d'extensió Universitària dels Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona (26.11.2014).

  • Agulló, J. (2014) “La creació de la barítona i el nou disseny de la tenora” Conferència en el marc de La Festa del Joglar. Organitzada pel Museu dels Instruments de Ceret (MUSIC). Ceret (27.09.2014).

  • Agulló, J. (2014) “La tenora i la barítona de l'IEC” Conferència en el marc de Barcelona, capital de la sardana, 2014. Organitzada pel Foment de la Sardana de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona (10.04.2014).

  • Agulló, J. (2014) “La tenora i la barítona de l'IEC, port d'arribada d'una llarga travessia” Participació en la Trobada de tibles i tenores, 2014. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona (25.01.14).

  • Agulló, J. (2014) “La barítona de l'IEC, un nou instrument dissenyat amb base científica” Discurs en el concert de presentació de la barítona. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona (19.09.13).

  • Agulló, J. (2013) “Física i enginyeria en el disseny d'instruments musicals” Treball de torn de la Secció 2a, Física, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (21.03.13).

  • Batlle, J. (2011) “Single-point rough collisions. Extension of the incremental Routh's model” Departamento de Ingeniería Mecànica de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona (9-10.05.11).

  • Agulló, J. (2011) “Acústica i mecànica del so” En el mòdul C: "Art musical: mesura i ciència" del Curs d'Organologia, 2011, del Museu de la Música. Barcelona (2.040.119).

  • Agulló, J. (2010) “Ciència i enginyeria dels instruments musicals. Cas de les xeremies de la cobla” Societat Catalana de Tecnologia. Barcelona. A l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona (28.09.10)

  • Agulló, J. (2009) “El disseny científic d’instruments musicals. Cas de la tenora i del baríton” Institut Menorquí d’Estudis. Maó (2.10.09).

  • Agulló, J. (2007) “Com la recerca científica ajuda a milllorar la tenora” Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran de Sant Quirze del Vallès. En el marc del Centenari de l'IEC. Sant Quirze del Vallès (11.10.07).

  • Agulló, J. (2004) “Les rodes omnidireccionals, el darrer pas evolutiu de la roda” Lliçó inaugural del curs 2004-2005 de la Reial Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona. Barcelona (21.10.04). Publicada l'octubre de 2004 a les "Memórias de la RACAB": 3ª Època, Núm 993. Vol. LXI, Núm. 7.

  • Agulló, J. (2003) “La gran paradoxa de l'acústica de la tenora” Comunicació científica a la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona (19.05.03).

  • Agulló, J. (2000) "Les alternatives a les màquines aritmètiques en l’esplendor del càlcul mecànic” Conferència en el marc del cicle “Del dit al xip. Els instruments de càlcul” organitzat pel Museu d’Història de Sabadell. Sabadell ( 23.11.00).

  • Agulló, J. (2000) “L’enginyeria o la fascinació per realitats que no han existit mai” Lliçó inaugural del curs acadèmic 2000-2001 de l’ETSEIB. Barcelona (27.09.00).

  • Agulló, J. (2000) “Anàlisi mecànica del reposicionament de Pedralta” Treball de torn a la Reial Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona. Barcelona (17.01.00).

  • Agulló, J. (1999) “Pedralta: una aproximació mecànica al seu reposicionament” Comunicació científica de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona ( 13.12.99).

  • Agulló. J. (1996) “Els coeficients de restitución en les col·lisions amb frec. Errors i paradoxes” Treball de torn a la Reial Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona. Barcelona (23.05.96). Publicada el maig de 1997 a les "Memorias de la RACAB": 3ª Època, Núm 938. Vol. LVI, Núm. 3.

  • Agulló, J. ( 1994) “L’acústica dels instruments musicals, un punt de trobada de la física i la percepció” Curs de 8 hores a la Universitat Catalana d’Estiu, Ed.XXVI, Prada de Conflent, França (23-26 d’agost).

  • Agulló, J. (1994) “Els atractors de la dinàmica en la generació dels sons musicals” Discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Barcelona. (17.03.94). Publicada el maig de 1994 a les "Memorias de la RACAB": 3a Època, Núm 917. Vol. LIII, Núm 2.

  • Agulló, J. (1993) “En écoutant l’écho. Mesures dans le domaine temporel des functions de réflexion pour les discontinuitiés des colonnes d’air des instruments à vent” Conferència invitada en el seminari “Laboratoire d’Ondes et Acoustique” de l’ESPCI. París, França (13.10.93).

  • Agulló, J. (1991) “Détermination du movement du solide rígide au moyen des mésures accélérométriques” Conferència invitada en el curs “Sensors for Mechatronique” del programa COMET : “Transnational Training Course of Automatic Control of Production Systems”. Institut National Politechnique de Toulouse. Toulouse, França (4.06.91).

  • Agulló, J. (1987) “The Catalan folk woodwinds. Medieval survivors to be helped by a research program on their acoustics” Invited Paper at the California University. Berkeley, Estats Units. Invited by the Gaspar of Portolà Progam of Catalan Studies. (21.10.87) Musical illustrations by Jaume Vilà.

  • Agulló, J., Vilà, J. (1987) “The Catalan shawm” Demonstration session invited by the Department of Music of the California State University. Long Beach, Estats Units (26.10.97).

  • Agulló, J. (1987) “On the time-domain acoustic of double reed conical woodwinds” Invited conference by the Department of Physics and Astronomy of the California State University, Long Beach, Estats Units (26.10.87) Musical illustrations by Jaume Vilà.

  • Agulló, J. (1987) “A research program on woodwind instruments to help Catalan folk woodwinds to survive” Invited conference at the California University. Irvine, Estats Units. Invited by the Acoustical Society of America, Orange County Chapter. (26.10.87) Musical illustrations by Jaume Vilà.

  • Agulló, J. (1975) “Recherche sur l’acoustique musicale au Laboratoire des Vibrations de l’ETSEIB. Étude de l’acordage des pianos” Conferència invitada pel “Departement d’Acoustique de la Faculté des Sciences de l’Université de Paris”. París, França (12.75).

Participació en llibres, diaris i webs

  • Agulló, J. (2014) La barítona,dissenyada científicament, un nou company de la tenora i el tible. Sonograma Magazine, Núm 021 (29.01.14). ISSN 1989-1938. Revista Catalana amb Accés Obert.

  • Agulló, J. (2010) "Professor ENRIC RAS (1915-2007)". semblança biogràfica publicada a Contribution to Science, secció Biography and Bibliography. Vol. 6 Issue 1, June 2010, pp. 121-124.

  • Agulló, J. (2010) "Instruments musicals i ciència, una vella relació que està canviant en les últimes dècades" a la secció Opinió del Butlletí de l'IEC. Núm 143.

  • Agulló, J. (2007) La tenora és un instrument que ha despertat una forta curiositat i admiració. Butlletí de l’IEC, secció Actualitat – Protagonistes del Centenari 1907-2007. Entrevista en el marc del International Symposium on Musical Acoustcs (ISMA). Núm 107 ISSN 2013-4630.

  • Agulló, J. (2005) "Reports de recerca a Catalunya. Enginyeria Industrial, 1996-2002" report elaborat sota la coordinació de Joaquim Agulló i Batlle, amb la col·laboració de Josep Arnaldos i Viger, Ana Barjau i Condomines, Ramon Companys i Pascual i Carlos Tapia i Fernández. IEC. Barcelona. (en línia: iec.cat/Portal de publicacions/Edicions en línia/Reports de la recerca a Catalunya 1996-2002).

  • Agulló, J. (2002) Participació com a expert en Acústica en el web: “Campaña para prevenir la contaminación acústica” de BAYER, realitzada per ACV.

  • Agulló, J. (2002) Revisió de la terminologia d’Enginyeria industrial de la segona edició del Diccionari de la Llèngua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

  • Agulló, J. (2001) Article “Opinión” del suplement Nov@tec del diari “La Vanguardia” sobre les perspectives de futur del vehicle “Segway”. (19.12.01). [pdf]

  • Agulló, J. (2001) Capítols Enginyeria Mecànica (I) i (II) de l’obra “L’Esfera del Saber” publicada per “Gran Enciclopèdia Catalana”. ISBN:

  • Agulló, J. (1999) Pròleg (5 pp.) del llibre “La Tenora. 150 anys” Llibres: MOS. ISBN: 84-8128-088-7.

  • Agulló, J. (1989) Selecció d’articles i introducció (3 pp.) del llibre “Acústica Musical” de la colecció “Libros de Investigación y Ciencia” Prensa Científica. ISBN: 84-7593-045-X.

  • Agulló, J. (1981) Revisió de la traducció espanyola del llibre “An Introduction to Random Vibrations and Spectral Analysis” de D.E. Newland, professor de la Universitat de Cambridge. Publicat en español per Editorial AC amb el títol “Introducción a las vibraciones aleatorias y al análisis espectral”.

  • Agulló, J. (1974) Termes “Enginyer” i “Enginyeria” de la “Gran Enciclopèdia Catalana”. Vol.6, pp.618-620.

  • Agulló, J. (1969) Traducció espanyola del llibre “Machine-Tool Dynamics. An Introduction” de D.B. Welbourn y J.D. Smith, professors de la Universitat de Cambridge. Publicat en espanyol por Edicions Boixareu Marcombo amb el títol “Fundamentos de la dinámica de las máquinas-herramienta”.

Referee en revistes internacionals.

  • International Transaction on Visualization and Computer Graphics. 2003

  • International Journal of Acoustics and Vibrations. 2000, 2001, 2002

  • ACM Transactions on Graphics. 2002

  • International Journal of Impact Engineering. 2001

  • IEEE Transactions on Industrial Electronics. 1999

  • ASME Journal of Applied Mechanics. 1989, 1992, 1993, 1994, 1997

  • Journal of the Acoustical Society of America. 1996, 1997

  • Acta Acustica. 1993, 1994, 2002, 2003

Organització de congressos.

  • 2004-2007 President del Comité Organitzador de “ISMA 2007, International Symposium on Musical Acoustics." Barcelona (9-12 September).

  • 2002 Membre del Comité Científic de “ISMA 2004, International Symposium on Musical Acoustics." Nara (Japan) (March 30-April 3).

  • 2000 Membre del Comité Científic de “ISMA2001, International Symposium on Musical Acoustics." Perugia (Italia) (September 10-14, 2001).

  • 1999 Membre del Comité Científic de "ISIFSM2K, International Symposium on Impact and Friction of Solids” Montreal (Canadá) (August 8-12, 2000).

  • 1998 Membre del Comité Internacional de “Euromech’99: Impact in Mechanical Systems” Grenoble (França) (June 30-July 1, 2).

  • 1998 Membre del Comité Científic de “ISMA’98, International Symposium on Musical Acoustics, 1998” Leavenworth. Washington (Estados Unidos) (31, June-4 July).

  • 1996 Membre del Comité Científic de “TÉCNIACÚSTICA’96, Jornadas Nacionales de Acústica y Encuentro Iberoamericano de Acústica” Barcelona (España) (Octubre, 23-25).

  • 1995 Membre del Comité Científic de “ISMA’95, International Symposium on Musical Acoustics, 1995” Dourdan (France) (July 2-6) Organiza la Societé Francaise d’Acoustique.

  • 1989 President del Comité Organitzador de “VIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica” Barcelona.