ATENEA i material docent. Resposta a una exigència de l’alumnat

Post date: Nov 14, 2012 10:51:21 AM

Avui hi ha hagut la Junta d’Escola extraordinària que vàreu sol·licitar formalment, en la qual figurava el punt 2 de ordre del dia:

2. Aprovació,si s’escau (sic), de l’obligatorietat, per part del personal docent, de publicar tot el material docent necessari per al seguiment de les assignatures al campus digital Atenea.

Després de llegir un manifest, us heu fet fonedissos impedint i desaprofitant, d’aquesta manera, una oportunitat de dialogar sobre el punt plantejat.

Personalment, com a coordinador de Mecànica de 2n curs, comparteixo amb vosaltres la valoració positiva d’Atenea. La seva existència ha potenciat, entre altres coses, la difusió de material docent, afavorint nous formats específics de les diverses assignatures.

El que no veig clar és que tot el material docent necessari per al seguiment de les assignatures hagi de ser a Atenea, perquè en molts casos aquest material inclou llibres, llibres que, en principi, no es poden penjar a Atenea perquè pertanyen als editorials. Crec que en una universitat cal comptar amb la utilització de llibres. Se’m faria difícil imaginar un entorn universitari sense llibres.

El que em sorprèn és que mai hàgiu exigit que el material docent publicat en els webs docents de l’Escola estigui lliure d’errors greus, quan és manifesta la seva presència en alguns dels webs des de fa més d’un any.

Aquesta és una exigència que, segons s’ha vist, només podeu imposar vosaltres, atès que l’Escola i la Universitat hi han mostrat una tolerància total. I és important que aquells errors no hi siguin, perquè, a més de perjudicar la docència d’alguna assignatura concreta, desprestigien l’Escola i la titulació que rebreu, que ja no serà la titulació d’Enginyer Industrial, ben prestigiada en l’entorn empresarial.

Joaquim Agulló i Batlle, Coordinador de Mecànica (2n curs)

dimarts 13 de novembre de 2012