CARTA OBERTA de Carlos Casanovas a la Il·lma. Sra. Neus Cónsul, Directora de l’ETSEIB

Post date: Jul 17, 2013 8:47:23 AM

CARTA OBERTA a la Il·lma. Sra. Neus Cónsul, Directora de l’ETSEIB

Benvolguda Directora,

Em vaig titular a l’ETSEIB i, després d’uns anys en la indústria dels aerogeneradors, ara sóc investigador al Massachusetts Institute of Technology.

Li escric en referència a un article publicat pel Professor Joaquim Agulló al diari ARA, en el que descriu la situació d’una assignatura de primer curs a l’ETSEIB, escola en la que em vaig formar com a enginyer industrial i (encara) de reconegut prestigi internacional. L’esmentat article, que potser ja coneix, denuncia una situació de falta de rigor en una assignatura que, com la resta d’assignatures de primer, hauria precisament d’establir una base forta de principis bàsics que no es puguin fer trontollar en cursos posteriors.

Després de consultar el web personal del Professor Agulló, he vist que es tractava de l’assignatura Mecànica Fonamental i, pel que fa al material analitzat, no tinc més remei que confirmar el seu veredicte de que efectivament hi ha errors conceptuals greus que no poden ser atribuïts a cap hipòtesi simplificadora, i que un cop detectats haurien de ser eliminats de manera immediata del domini públic (en aquest cas la web de l’escola). El preu de no fer-ho és doble: primer el prestigi de l’escola queda en entredit, i segon es crea confusió en l’alumne quan en cursos posteriors s’assabenta dels errors que hi havia, ni més ni menys, en l’enunciat d’un examen.

Desconec quin és l’equip docent responsable avui dia de Mecànica Fonamental, però crec que la direcció de l’Escola hauria, si més no, de fer moure els mecanismes de control intern que facin falta per assegurar que aquests errors en el material docent són corregits. La no acceptació d’una crítica ben fonamentada és una deriva molt perillosa per a la qualitat de l’ensenyança, sobretot en l’àmbit científic. Aquest esperit crític és la base del ¨peer review¨ i diu ben poc a favor de l’antic equip directiu que la situació a Mecànica Fonamental encara no s’hagi resolt i els errors no s’hagin corregit. Si l’Escola no es capaç de assegurar l’excel·lència i el rigor en les assignatures que imparteix, com pot aspirar a mantenir-se en primera línia?

Ben cordialment,

Carlos Casanovas

18 de Juny de 2013

Cambridge, Massachusetts

BREU APUNT BIOGRÀFIC.

Per si li és d’interès, vaig obtenir el títol d’Enginyer Industrial (especialitat Mecànica) per l’ETSEIB al 2006, i posteriorment vaig treballar com a enginyer de disseny mecànic a Alstom Wind (antigament Ecotècnia), on vaig produir 4 patents publicades. Vaig acabar liderant el grup de disseny de Tren de Potència i Anàlisi Dinàmica entre 2010 i 2012.

Actualment sóc investigador al dept. d’Engiyeria Mecànica i Arquitectura Naval al Massachusetts Institute of Technology (MIT), on estic cursant un Màster de dos anys per especialitzar-me en disseny i càlcul d’estructures marines.

http://www.linkedin.com/pub/carlos-casanovas/26/659/a69