Censura a la Junta d’Escola de l’ETSEIB

Post date: May 2, 2013 6:32:38 PM

En la Junta d’Escola de 2.05.2013, l’esborrany d’acta que s’ha sotmès a aprovació no incloïa les dues intervencions, crítiques amb el govern de l’Escola, -Mancances en la Direcció Acadèmica de l'ETSEIB, i Traves a la matriculació d'optatives- que vaig fer a la reunió anterior.

A la pàgina 4 diu: J. Agulló: intervenció que consta en el document Annex III

i a la pàgina 6 diu: J. Agulló: llegeix el document que consta en l’ Annex VII

però cap dels dos annexos és inclòs en l’esborrany de l’acta ni en la documentació posada a disposició dels membres de la Junta en la convocatòria de reunió. Cal dir també, que l’acta no cita cap altra Annex que aquests dos –el III i el VII– de no sa sap quina col·lecció.

He fet saber que no esqueia sotmetre a aprovació un esborranys manifestament incomplet perquè, altrament, es tractaria d’un cas de censura inacceptable.

He exigit que les meves dues intervencions fossin degudament incloses a l’esborrany de l’acta com ho estan les intervencions de la resta de membres de la Junta, i no com a annexos. Si, en bé de la concisió i brevetat, acostumo a escriure les meves intervencions i, per deferència, en faig arribar còpia a la secretària acadèmica, no és perquè s’aprofiti el format de document electrònic per excloure-les de l’acta i fer-les passar per annexos de no se sap on.

El director ha decidit que es tirés endavant el procés d’aprovació. En l’acta aprovada no s’ha fet cap canvi respecte a l’esborrany.