El llast dels errors greus en els exàmens de Mecànica fonamental.

Post date: Sep 15, 2011 5:11:44 PM

Els enunciats i resolucions dels exàmens de Mecànica fonamental del curs passat contenen nombrosos errors greus, com ara:

  • Es prenen hipòtesis incompatibles amb la mecànica del sistema sotmès a estudi.

  • S’invoquen lleis de conservació que no es verifiquen.

  • El moviment suposat en la resolució que es dona no correspon al moviment real.

  • etc.

Quines conseqüències tenen per a la Mecànica de segon curs?

  • No és suficient partir de zero –que ja és un inconvenient en un Pla d’estudis que conté una assignatura de mecànica a primer curs– sinó que cal partir de sota zero perquè s’han de corregir els errors apresos a Mecànica fonamental.

  • Com a conseqüència d’aquest fet s’ha introduït a Mecànica la innovació docent d’emprar els errors en els exàmens de Mecànica fonamental com a material docent per a estimular l’esperit crític de l’alumnat. N’és un bon exemple la prova per a millorar nota oberta a tot l’alumnat (pdf). S’ha previst emprar un altre error com a treball per a millorar nota a Ampliació de Mecànica.

Joaquim Agulló i Batlle, 15 de setembre de 2011.