Els deixebles segueixen avançant els mestres !! (per als qui heu fet Mecànica)

Post date: Jul 18, 2013 7:57:06 AM

Com ja va sent tradició, els deixebles avancen el mestres en un problema de Mecànica Fonamental (1r curs). Aquesta vegada a Mecànica.

El juny de 2012 a l’examen de Mecànica Fonamental es va plantejar el cas de dues boles idèntiques que es mouen lliurement i que, en col·lidir, queden solidàries, i es demanava l’energia dissipada en el xoc. En la solució publicada es tenia en compte la conservació de la quantitat de moviment, però no la del moment cinètic.

Però, fins i tot en absència de rotació inicial de les boles a la referència d’estudi, la conservació del moment cinètic condueix, en principi, a una certa rotació final que té associada una certa energia cinètica de rotació, additiva a la translació, que és l’única considerada en la solució publicada. El casos extrems de col·lisió centrada i de col·lisió tangencial condueixen, respectivament, a una dissipació de 1/2 (únic resultat donat en la solució publicada) i de 1/7 de l’energia cinètica inicial.

L’anàlisi crítica d’aquest problema ha estat emprada a Mecànica (2n Curs) com a treball per a millorar nota en aquest quadrimestre de Primavera (curs 2011-2012). Hi heu participat uns 230 estudiants, dels quals el 97% l’heu resolt satisfactòriament.

Novament heu passat al davant dels qui van ser els vostres mestres. Mestres que han estat vençuts per quart quadrimestre consecutiu en un dels seus propis problemes!!

I també heu avançat al grup de 7 catedràtics de Física de la UPC que acaben d’afirmar que d’error en aquest problema de Mecànica Fonamental no n’hi ha cap!!