Els deixebles tornen a avançar els mestres !!

Post date: Jan 15, 2013 10:12:39 AM

Per segona vegada els deixebles avancen el mestres en un mateix problema de Mecànica fonamental (1r curs).

El juny de 2011 a l’examen de Mecànica fonamental es va plantejar el cas del rodet:

La solució oficial i

nvocava la conservació de l’energia.En el plantejament i resolució, hi havia 4 errors conceptuals greus, entre ells la indeterminació causada pel paral·lelisme final entre les dues guies.

L’anàlisi crítica d’aquest problema va ser emprada a Mecànica (2n Curs) com a treball per a millorar nota en el quadrimestre de Tardor del curs passat.

Van participar-hi uns 300 estudiants, dels quals un 85% el van resoldre satisfactòriament.

L’equip docent de Mecànica fonamental va semblar apuntar-s’hi també, perquè va introduir d’amagatotis, sense explicitar-ho, un canvi per tal de reflotar-lo. Però, ai las! amb menys èxit que la majoria dels participants:

La guia de baixada no arriba ara a posar-se paral·lela a la guia inferior horitzontal.

Aquest canvi, si bé evita la indeterminació que hi havia, ara porta a un problema més distant encara del problema tipus que pretenia ser perquè, per causa del pendent, el rodet impacta amb el pla horitzontal amb una col·lisió previsiblement amb frec.

Es manté la solució tipus d’abans, que ara resulta encara més errònia.

De fet segueix havent-hi 4 errors conceptuals greus, simplement un d'ells

–el de la indeterminació– ha estat substituït per un altre –el de la col·lisió–.

Aquest nou enunciat ha fonamentat a Mecànica el treball per a millorar nota d’aquest quadrimestre de Tardor.

Hi heu participat prop de 400 estudiants, i la major part heu passat al davant dels qui van ser els vostres mestres. Mestres que han estat vençuts per segon cop!