Els errors greus en Mecànica, són matèria d’opinió personal?

Post date: Apr 10, 2012 12:10:10 PM

Així sembla entendre-ho la Direcció de l’ETSEIB.La Direcció de l’ETSEIB m’ha prohibit dir en el web de l’assignatura de Mecànica que hi ha errors conceptuals en el web de Mecànica Fonamental. Fins i tot m’ha fet treure’n l’enllaç al meu web personal. El motiu és que, segons la Comissió Permanent de l’ETSEIB, en els webs docents no es poden expressar “opinions personals” ni enllaçar a webs que en tinguin.

Però, els errors conceptuals en Mecànica, són matèria d’opinió personal?

La Mecànica participa del rigor teòric de la Física, i els aspectes opinables es troben en els principis que s’accepten per a desenvolupar la formulació teòrica. Els principis de la Mecànica Newtoniana –que és la de les dues assignatures esmentades– són els que va establir Newton. En l’aplicació d’aquests principis i dels teoremes que se’n deriven és inqüestionable el que és admissible i el que és erroni.

Conec el territori, soc catedràtic específic de Mecànica en Enginyeria Industrial des de fa més de 40 anys, i la meva activitat docent ha anat sempre acompanyada d’una activitat de recerca en l‘àmbit mecànic que ha donat lloc a nombrosos articles en revistes internacionals de referència.

Doncs bé, els meus dictàmens sobre els esmentats errors no semblen haver convençut la Direcció de l’ETSEIB. La Comissió Permanent m’ha fet saber que en la darrera reunió havien debatut el meu suggeriment d’evitar errors greus en els webs docents de l’ETSEIB però que no havien arribat a cap acord i que seguirien debatent-ho a la propera reunió.

No s’espera de la Comissió Permanent que tingui un coneixement profund de mecànica, sinó capacitat de decisió per resoldre aquesta situació. Si no em considera prou competent, el següent pas lògic seria una consulta a experts externs, si més no per determinar si aquest és un problema conceptual o d’opinió. Però no ho ha fet.