Els premis Nobel i la Mecànica Fonamental

Post date: Jul 22, 2013 4:47:22 PM

Valoració que fan els famosos 7 catedràtics de Física de la UPC de la docència de primer curs.

El 7 catedràtics de Física de la UPC que subscriuen l’escrit que nega l’existència dels errors que he denunciat en exercicis d’examen de Mecànica Fonamental, en un lloc de l’escrit es deixen anar i afirmen:

“D’altra banda, tampoc cal tenir un premi Nobel de física per a impartir correctament Mecànica Fonamental a nivell de primers cursos d’enginyeria.”

És una afirmació que clarament menysté els primers cursos d’enginyeria respecte als cursos posteriors, com si fossin cursos “low cost”. Ai caram! Què tenen els primers cursos d’enginyeria per merèixer un nivell docent inferior als altres? Si en algun moment cal començar a estructurar la manera de pensar i a adquirir el rigor que demana l’enginyeria és precisament a primer curs i a propòsit de les matèries bàsiques, com és el cas de mecànica.

És cert que a qui hagi d’impartir Mecànica Fonamental a primer curs no se li demanarà que hagi fet les aportacions que es reconeixen amb els premis Nobel, però pel que fa al rigor, el seu ha de ser el mateix que el d’un premi Nobel.