En defensa del material docent de Mecànica (2n curs)

La constatació de greus errors conceptuals en la docència de l’assignatura Mecànica fonamental de 1r curs m’ha portat a utilizar un nou material docent a la Mecànica de 2n curs especialment previst per fer front a l’aprenentatge afectat per aquests errors que han seguit els estudiants.

Aquests errors es troben en el plantejament i resolució de qüestions i problemes, tant d’examen com proposats a la secció de suport docent de Mecànica fonamental en el web “Baldufa”. M’hi he referit en diversos documents publicats en el meu web –i difosos per mitjà del twitter- i al Campus digital Atenea.

Dels documents previstos perquè els estudiants que arriben a Mecànica prenguin consciència dels esmentats errors, el que considero més eficaç és el de l’exercici per a millorar nota adreçat a la totalitat de l’alumnat. Consisteix a detectar diversos errors en l’enunciat i en la resolució publicada d’un problema d’examen de Mecànica fonamental del curs passat (pdf).

La Cap de la Secció de Barcelona del meu Departament m’ha fet arribar que aquest exercici ha molestat algú i que ella suposa que si no l’elimino es podria arribar a demanar que jo sigui rellevat de la coordinació de la Mecànica de 2n curs.

Imagino que aquest algú deu estar implicat d’alguna manera en l’equip docent de Mecànica fonamental, i trobo sorprenent que, en comptes de promoure canvis en l’equip docent responsable dels errors, pugui promoure canvis en un altre equip docent.

M’he negat a eliminar l’exercici perquè el considero un material docent adequat i ben justificat. Amb la decisió presa per l’Escola a propòsit de l’enfocament de batxillerat de la Mecànica fonamental de 1r curs, ja ens vèiem forçats a la Mecànica de 2n curs a haver de partir de zero. Però els errors conceptuals esmentats ens obliguen a partir de sota zero. L’exercici de millorar nota que es vol fer eliminar forma part de l’antídot que he volgut preparar a Mecànica de 2n curs per a desintoxicar l’alumnat dels errors rebuts en la docència a 1r curs, i ja se sap que els antídots sovint tenen un parentiu amb els tòxics que tracten de combatre.

A mode de conclusió: si és greu que es cometin errors conceptuals en la docència de la mecànica a 1r curs, encara és més greu que es vulguin limitar les accions per fer-hi front en la docència de la mecànica a 2n curs.

Joaquim Agulló i Batlle. 14 de novembre de 2011.