Errors conceptuals i d'enfocament greus de l'assignatura "Mecànica fonamental" de primer curs

Post date: Sep 3, 2011 8:45:35 PM

En aquest document es recullen alguns dels errors més greus del contingut i de l’enfocament de la Mecànica fonamental posats de manifest tant pel seu programa com per la seva praxi il·lustrada pels exàmens del quadrimestre de tardor del curs 2010-2011.

Els errors recollits es refereixen a:

1. A propòsit de la dinàmica dels “sòlids petits”. (pdf)

2. A propòsit de les variacions de qüestions i problemes tipus que s’aparten de la solució tipus.(pdf)

3. A propòsit de les posicions d’equilibri inestables.(pdf)

4. A propòsit de l’enunciat de la segona llei de Newton.(pdf)

5. A propòsit del concepte de mecànica predictiva.(pdf)

6. A propòsit de les “forces giroscòpiques”.(pdf)

Tots els errors i comentaris crítics relatius al programa van ser inclosos en el documents dirigits al director de l’ETSEIB: “Comentaris a la fitxa de l’assignatura Fonaments físics de la mecànica” (nom inicial de la Mecànica fonamental), entrat en el registre en data 19 de febrer de 2010 [Núms. 201000005682-5686], i “Comentaris de Joaquim Agulló al document “Comentaris a la fitxa de l’assignatura: fonaments físics de la mecànica” de Xavier Jaen i Herbera”, entrat en el registre en data 10 de març de 2010 [Núms. 201000007993-7994]. Aquests documents formen part del conjunt de 18 escrits dirigits al director de l’ETSEIB a propòsit del problema d’encaix de la Mecànica ocasionat pel plantejament de l’assignatura de primer curs.

Joaquim Agulló i Batlle

Catedràtic d’Enginyeria Mecànica, prèviament catedràtic de Mecànica (àmbit: Enginyeria Industrial) des de 1970.

31 d’agost de 2011.