És antigravitatòria una superfície cònica que gira?

Post date: Jan 3, 2012 1:13:00 PM

Aquest és un altre exercici d'anàlisi crítica d'enunciats i resolucions de problemes de mecànica (pdf).

Es refereix al problema P-2.5.5 de la Secció de Mecànica Fonamental del web docent La baldufa, que sembla suggerir que una superfície cònica llisa que gira tingui propietats antigravitatòries.

Pot ajudar a fer un ampli repàs de la dinàmica del sòlid rígid i de la partícula.