Estudiants en els vols “Zero-G” de la ESA.

Post date: Nov 7, 2011 8:05:04 AM

Dies enrere vaig comentar a classe la mecànica dels vols de “gravetat zero” que fan la NASA i la ESA, i que com a estudiants europeus la ESA us brinda l’oportunitat de participar en els vols del seu “Zero-G” Airbus A300.

La participació està prevista per a estudiants de Màster i de Doctorat que són seleccionats per l’interès del projecte d’experimentació a “gravetat zero” que proposin.

A cada convocatòria seleccionen fins a quatre estudiants que participen en tres vols amb 30 paràboles cadascun de “gravetat zero” d’uns 20 segons de durada. Entre paràbola i paràbola hi ha un tram de descans de vol horitzontal d’un minut o dos unit als trams parabòlic per uns trams de “gravetat augmentada” de valor d’uns 2g.

El qui hi esteu interessats podeu consultar per Internet el programa “Fly your Thesis” (Google) de la ESA. Encara que el vostre Màster o Doctorat us puguin semblar lluny, cal fer les previsions amb temps perquè des de la convocatòria fins els vols passen més de dos anys, i cal proposar un bon projecte d’experimentació.

Joaquim Agulló i Batlle, 7 de novembre de 2011