L’ETSEIB no té opinió sobre si tolerar o no errors greus en els webs docents.

Post date: Mar 27, 2012 3:19:43 PM

El quadrimestre de tardor (2011-12) vaig fer conèixer a la Direcció de l’ETSEIB que en el web docent “La baldufa” del Departament de Física hi havia problemes i qüestions amb errors greus i en vaig senyalar 7 de concrets.

En veure que els errors es mantenien, el desembre vaig suggerir a la Comissió Permanent i a la Comissió Acadèmica que es prenguessin mesures per evitar la presència d’errors greus en els webs docents. Em van respondre que les comissions ho considerarien quan es reunissin, una vegada acabat el quadrimestre.

Després de les respectives reunions (el 23.02.12) la Comissió Permanent em va fer saber que el meu suggeriment havia estat debatut però que no s’havia pres cap acord i que havien decidit continuar tractant-lo a la propera reunió. La Comissió Acadèmica no m’ha fet arribar cap comunicació.

Pel que fa al contingut del web docent “La baldufa” la situació no ha canviat sensiblement en el quadrimestre de primavera. Tot i que s’ha retocat algun dels 7 exercicis senyalats, en certs casos els errors s’han mantingut i en altres fins i tot han anat a pitjor.

Així doncs, l’ETSEIB segueix tolerant que en els seus webs docents hi hagi material amb errors greus. Ni ha pres un acord sobre si els ha d’impedir, ni ha pres cap mesura cautelar per evitar-los.

Deixant a banda el perjudici directe per a l’alumnat de l’ETSEIB, es pot permetre l’Escola i la UPC el greu desprestigi que representa aquesta situació? compleix l’Escola el deure social de donar una formació digna a l’alumnat?