L’ETSEIB, una escola d’enginyeria sense garantia de qualitat?

Post date: May 21, 2012 3:24:29 PM

Des del setembre passat he estat posant de manifest la presència d’errors greus en els exàmens de Mecànica fonamental del curs passat i en el seu web docent La baldufa.

A propòsit d’aquests errors he estat demanant formalment, des del mes de desembre, a la Comissió Permanent i a la Comissió Acadèmica de l’ETSEIB que prenguessin les mesures per evitar-los.

La Comissió Acadèmica s’ha inhibit, al·legant que es tracta d’un afer propi de la Comissió Permanent, la qual no va tractar-lo fins el mes de febrer per no arribar a cap acord i decidir que ho seguirien tractant en la propera reunió.

Crec que confirmar la presència dels errors és un afer acadèmic i que per tant correspon a la Comissió Acadèmica. El paper a jugar per la Comissió Permanent seria el de prendre mesures executives per evitar els errors, cas que la Comissió Acadèmica en confirmés l’existència.

En converses amb la responsable de la Comissió Acadèmica, m’ha fet saber que ni ella ni els membres de la comissió no tenen prou coneixement de mecànica per saber qui té raó: si jo que dic que hi ha errors o el coordinador de Mecànica fonamental que diu que no n’hi ha.

Cal dir, però, que tot i no reconèixer l’existència d’errors, l’equip docent de Mecànica fonamental ha introduït canvis en alguns dels exercicis que jo havia senyalat com a erronis. Si bé aquests canvis en corregeixen algun d’error, n’han quedat de greus i alguns han anat a pitjor.

La conclusió clara és que l’ETSEIB no sembla tenir un mecanisme de garantia de la qualitat de la docència que s’hi imparteix tot i tractar-se d’una escola d’enginyeria d’una universitat pública, que hauria de ser molt exigent amb el servei que presta a la societat.

N’hi ha prou que un departament avali un equip docent incompetent perquè l’ETSEIB l’accepti i dediqui, en tot cas, les seves energies a combatre el missatger que ho denunciï, com ha esta el cas. Es refereixen a aquesta diferent manera d’actuar amb uns i altres els escrits:

· L’ETSEIB i els seus webs docents, un cas d’esquizofrènia?

· L’ETSEIB no té opinió sobre si tolerar o no errors greus en els webs docents.