La formació en MECÀNICA a l’Escola

Post date: May 7, 2011 9:13:05 PM

1. El punt de partida

L’Escola és responsable de l’adequació de la docència que s’hi imparteix:

  • Aprova la fitxa de cada assignatura, que defineix: objectius, mètode i continguts.

  • Elegeix el coordinador.

És cert, però, que ha desertat d’aquesta responsabilitat i que, de fet, l’ha cedida als departaments, que no sempre actuen d’acord amb els interessos que hauria de tenir l’Escola.

2. Un fet singular

En totes les matèries bàsiques –branques de la física i matemàtiques– l’enfocament ha de ser el propi de l’enginyeria.

  • Això s’incompleix de manera manifesta en la Mecànica de 1r curs dels nous graus –Mecànica fonamental–, que és impartida amb un enfocament de batxillerat

  • Aquest incompliment singularitza l’ Escola respecte a les de l’entorn.

  • I el problema de la mecànica de prime curs no és només el seu enfocament de batxillerat, sinó també les deficiències conceptuals del seu programa. Part de la feina a segon curs és fer front als conceptes erronis que s'hi han après.

3. Conseqüències

Aquest fet té conseqüències negatives per al titulats en la nostra Escola:

  • Han d’adquirir la formació bàsica en mecànica necessària en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial amb una única assignatura de 6 crèdits que, per aquest motiu, presenta un grau de dificultat superior al que li correspondria si s’impartissin amb l’enfocament adequat els 6+6=12 crèdits de formació en mecànica del Pla d’Estudis.

  • L’aprofundiment i l’extensió de la formació en mecànica se’n ressenten.

4. Com solucionar-ho?

La Direcció de l’Escola va rebre el curs passat nombrosos escrits de titulats

a l’Escola –juniors i seniors– que defensaven l’enfocament adequat per a la

mecànica del nou Pla d’Estudis, i no en va fer cap cas.

  • La solució no sortirà ni dels departaments ni sembla que hagi de sortir del Col·legi d’Enginyers, que hauria de vetllar per a la formació adequada dels titulats i que va ser informat sobre aquesta qüestió.

  • Només es podrà solucionar si hi ha una exigència prou forta per part de l’alumnat, que en aquest afer ha d’actuar amb altruisme atès que el guany buscat no els afecta perquè està dirigit als futurs estudiants que ingressin.

Joaquim Agulló i Batlle

Catedràtic d’Enginyeria Mecànica.