Nova carta oberta: parlem de retallades a la universitat.

Post date: Jun 25, 2012 12:17:28 PM

La universitat s’ha vist obligada a aplicar retallades en la seva despesa a causa de la reducció del pressupost que se li assigna.

És raonable i socialment justificada la retallada que ha fet en professorat?

Per valorar aquest punt cal tenir en compte que una part dels recursos docents no es dediquen a la docència sinó activitats de gestió. Això es fa per mitjà de l’alliberament docent associat als càrrecs –dels departaments, dels centres i del rectorat–, que s’ha mantingut integrament. S’ha preferit retallar en docència, en comptes de retallar el privilegi de l’alliberament docent.

Fem una comparació. En el pas a Grau, com ara, s’ha suprimit el desdoblament dels grups de problemes –desdoblament que es venia fent, si més no, des del Pla-64–. I és evident que no pot tenir la mateixa qualitat docent una classe de problemes per a 60 persones (mida nominal sovint ultrapassada) que per a 30. Per a una assignatura amb 2 hores de problemes per setmana això significa una retallada, en les unitats emprades per la UPC, de 9 punts PAD.

Comparem-ho amb els alliberaments docents associats a càrrecs de gestió. Si es pren aquest valor de 9 PAD (cost de desdoblament d’un grup de problemes de 2h /setmana) com a referència, hi ha l’equivalència, per esmentar alguns càrrecs:

  • Cap de departament: 32,5 PAD = cost desdoblament de 3,6 grups

  • Sotsdirector de centre: 27 PAD = cost desdoblament de 3 grups

  • Secretari Secció Departament: 25 PAD = cost desdoblament de 2,8 grups

  • Secretari de departament: 15 PAD = cost desdoblament de 1,7 grups

Cal dir que, a més, alguns d’aquests càrrecs tenen un sobresou.

No tenen cap deslliurament docent els coordinadors d’assignatura. N’havien tingut els coordinadors d’assignatures obligatòries però, després de creada l’estructura departamental, se’ls va suprimir.

Perquè no s’ha reduït aquest alliberament docent? o no ha estat substituït per un alliberament de recerca, de manera que s’evités, en bona part, la retallada efectiva en la docència? La resposta podria trobar-se en el fet que tots els qui haurien de participar en la decisió són receptors del privilegi que es tractaria de suprimir. Han preferit mirar cap a una altra banda.

En paral·lel a la defensa de la qualitat docent assolible amb els mitjans disponible, hi hauria d’haver la defensa dels recursos docents, desviant, tant com fos possible, les retallades a altres capítols.

Aquesta no ha estat una exigència de la Delegació d’estudiants. Està, tal volta, condicionada per persones que participen dels privilegis a retallar?

No hauríeu de permetre que la universitat malbarati una part important dels recursos que rep en el manteniment d’una hipertrofiada i poc eficient estructura de gestió. Si vosaltres ho denuncieu, possiblement no gosin mantenir aquesta situació abusiva.

Joaquim Agulló i Batlle

Catedràtic d’Universitat