Quan els deixebles avancen els mestres.

Post date: Mar 8, 2012 10:47:08 AM

En el marc d’actuacions destinades a combatre els errors que es podien haver après a Mecànica fonamental (1r curs), el quadrimestre de tardor vaig proposar a Mecànica (2n curs) un treball per a millorar nota obert a tothom consistent a:

  • Detectar els errors conceptuals en l’enunciat i en la resolució publicada del problema 4 de l’examen de juny de 2011.

  • Proposar canvis raonables a l’enunciat per evitar els errors que hi havia, i fer-ne la resolució correcta.

Hi va haver prop de 300 participants (entre Grau i Pla-94), la majoria dels quals el van resoldre satisfactòriament.

L’equip docent de Mecànica fonamental sembla haver-s’hi apuntat a la prova, perquè també ha passat a fer modificacions a l’esmentat problema (que es troba al web La baldufa del Departament de Física). Però, ai las! amb menys èxit que la majoria dels participants:

  • Segueix havent-hi l’error conceptual més greu.

  • El canvi fet a l’enunciat, si bé resol una dificultat que hi havia abans, ara porta a un problema més distant encara del problema tipus que pretén ser.

  • Es manté la solució tipus d’abans, que ara resulta encara més errònia. De fet, no té res a veure amb el nou problema plantejat.

I aquestes darreres paraules estan dirigides als qui vàreu acceptar el repte de la prova i us en vàreu sortir: heu superat aquells errors! heu superat aquells mestres!