Respostes a la consulta per mitjà del document de gmail SUPORT A LA MECÀNICA

Post date: Sep 13, 2010 8:06:26 PM

El febrer de 2010 es va fer una crida de suport a la Mecànica a l'ETSEIB per mitjà del DOCUMENT de gmail SUPORT LA MECÀNICA, amb la capçalera:

"Salvem la Mecànica".

Crida feta per Joaquim Agulló, Catedràtic d'Enginyeria Mecànica de l'ETSEIB.

La docència de la Mecànica que vares conèixer en el teu pas per l'Escola de Barcelona es troba en perill imminent de desaparèixer.

Tot indica que el plantejament del Nou Pla d'Estudis, que ha de començar el proper curs, manté una Mecànica de 1r curs enfocada al batxillerat, i transforma la Mecànica de 2n curs en una assignatura de baix nivell.

Això significaria la pèrdua d'un tret distintiu de la formació donada per la nostre Escola, que crec que ha estat ben valorat per l'entorn industrial, i que ha facilitat l'accés dels nostres titulats a estudis posteriors i a feines d'enginyeria de la màxima rellevància.

Aquesta situació, que no és fruit d'un debat intern de l'Escola, ha estat propiciada per interessos departamentals aliens als que haurien de regir la conducció de la titulació d'Enginyeria Industrial.

Les gestions fetes fins ara per reconduir-ho, han estat endebades, i això em porta a demanar el suport dels qui us trobeu en l'ampli entorn industrial que es nodreix dels titulats de l'Escola.

T'agraeixo l'atenció prestada a aquest escrit, i al suport que li puguis donar.

Ben cordialment,

Joaquim Agulló i Batlle

Catedràtic d'Enginyeria Mecànica

La pregunnta que es feia era: Perquè creus que cal preservar l'enfocament docent de la mecànica que vas conèixer a 2n de carrera?

Va haver-hi prop d'un centenar de respostes, la majoria de titulats en les dècades dels 90 i del 2000, però també d'alguns titulats veterans del 76 i 77, i d'alguns estudiants. Podeu veure-les en el document adjunt "Opinions sobre la Mecànica de 2n". Expresso el meu agraÏment a tots els qui hi van participar.