Steve Jobs un enginyer?

Post date: Oct 26, 2011 6:50:00 AM

Escrit dirigit als estudiants de Mecànica de l’ETSEIB amb motiu de la mort de Steve Jobs. Recull uns comentaris que hauria volgut fer a classe, però que la seva extensió ho fa impossible.

La recent mort de Steve Jobs, que ha estat un fet trist que molts hem sentit com a proper, ha estat molt present aquests dies en els mitjans de difusió. “The Economist” del 8-14 d’octubre li dedicava l’article “The magician”, que obria l’edició, on s’afirmava que “As a technologist, Mr. Jobs was different because he was not an engineer – and that was his great strenght”.

Com a enginyer que sóc he de reconèixer que de bon començament em va colpir que es presentés com a mèrit no ser-ne, però entenc les raons de l’articulista, tot i que crec que es mereixen unes matisacions.

Per començar, en el mon anglosaxó la professió d’enginyer sol ser molt especialitzada, i els grans enginyers especialistes podien ser excel·lents col·laboradors de l’Steve Jobs, però ell els havia de dirigir –cosa que feia amb ma fèrria– per aconseguir que el millor d’ells convergís i fes possible les innovacions que imaginava. El seu gran mèrit era la seva transversalitat en un entorn tecnològic ampli, complex i en evolució constant. En això ja no era tan lluny dels Enginyers Industrials d’aquí, la característica més remarcable dels quals és la seva transversalitat tecnològica per poder abordar els problemes en l’entorn industrial.

Cal reconèixer, però, que la transversalitat de Steve Jobs anava més enllà de la que preveu la nostra carrera. Incorporava de manera obsessiva l’estètica en el disseny, i també excel·lia en saber posar-se en el lloc de l’usuari tot imaginant el que aquest apreciaria sense ser capaç, però, d’imaginar-ho.

La dimensió estètica del disseny és la gran assignatura pendent de la nostra enginyeria. L’Escola us prepara perquè projecteu coses que funcionin sense espatllar-se tot complint una certa funcionalitat, i sense ser un perill per als qui hi son a prop, però negligeix lamentablement el seu aspecte estètic i altres característiques que les farien amables i atractives per a l’usuari.

Fa alguns anys, quan es va planejar la possibilitat que l’Escola es traslladés al Campus del Besós, on es preveia un parc tecnològic per afavorir la creació de spin-off, es veia com a possible que s’hi traslladés alguna de les escoles de disseny remarcables del nostre entorn. Això hauria permès fer confluir estètica i enginyeria. Però ja coneixeu com van anar les coses.

Retornant a la temàtica de l’escrit, Steve Jobs va ser, a més del gran impulsor tecnològic que coneixeu, una persona que mai va ser indiferent a la vida que l’envoltava. Una mostra del seu capteniment la podeu trobar en la Lliçó Inaugural (Commencement Address) del curs 2005 a la Universitat de Stanford:

· En anglès: http://youtu.be/UF8uR6Z6KLc

· Subtitulat: http://youtu.be/6zlHAiddNUY

Joaquim Agulló i Batlle,

26 d’octubre de 2011