Una vegada més els deixebles avancen els mestres !! (per als qui heu fet Ampliació de Mecànica)

Post date: Jul 18, 2013 8:11:11 AM

Per tercera vegada els deixebles avancen el mestres en un mateix problema de Mecànica Fonamental (1r curs). Aquesta vegada a Ampliació de Mecànica.

El juny de 2011 a l’examen de Mecànica Fonamental es va plantejar el cas del rodet:

En el plantejament i resolució, hi havia 4 errors conceptuals greus, entre ells la indeterminació causada pel paral·lelisme final entre les dues guies.

L’anàlisi crítica d’aquest problema va ser emprada a Mecànica (2n Curs) com a treball per a millorar nota en el quadrimestre de Tardor del curs 2011-2012. Van participar-hi uns 300 estudiants, dels quals un 85% el van resoldre satisfactòriament.

L’equip docent de Mecànica Fonamental va semblar apuntar-s’hi també, perquè va introduir, sense explicitar-ho, un canvi per tal de reflotar-lo. Però, ai las! amb menys èxit que la majoria dels participants:

La guia de baixada no arriba ara a posar-se paral·lela a la guia inferior horitzontal. Aquest canvi, si bé evita la indeterminació que hi havia, ara porta a un problema més distant encara del problema tipus que pretenia ser perquè, per causa del pendent, el rodet impacta amb el pla horitzontal amb una col·lisió amb frec.Es manté la solució tipus d’abans, que ara resulta encara més errònia. De fet segueix havent-hi 4 errors conceptuals greus, simplement un d’ells –el de la indeterminació– ha estat substituït per un altre –el de la col·lisió–.

L’anàlisi crítica d’aquest nou enunciat va fonamentar a Mecànica el treball per a millorar nota del quadrimestre de Tardor d’aquest curs (2012-2013). Van participar-hi prop de 400 estudiants, la major part dels quals el van resoldre satisfactòriament.

El treball per a millorar nota d’Ampliació de Mecànica aquest quadrimestre de primavera, proposava resoldre el problema autènticament proposat: el de la col·lisió amb frec. Hi heu participat 17 dels 27 estudiants matriculats, 10 dels quals ho heu fet remarcablement bé –alguns magistralment bé–.

Novament heu passat al davant dels qui van ser els vostres mestres. Mestres que han estat vençuts per tercer cop en un mateix problema!! i també heu avançat al grup de 7 catedràtics de Física de la UPC que acaben d’afirmar que d’error en aquest problema de Mecànica Fonamental no n’hi ha cap!!