Benvinguts a la MECÀNICA de 2n Curs

Post date: Sep 13, 2012 7:03:39 AM

Benvinguts a la MECÀNICA de l’Enginyeria Industrial !

Que és l’assignatura que us prepara per als problemes reals de mecànica en l’enginyeria. Problemes que provenen directament de la realitat i que cal retallar d’aquesta realitat per construir-ne els models matemàtics que en permetran l’estudi científic. Això us exigirà comprendre bé què es busca i com es busca, i a ser rigorosos i crítics envers les hipòtesis de simplificació que feu i els resultats que obteniu. Tot fent això, fareu un bon pas endavant en l’adquisició del capteniment propi dels professionals de l’enginyeria.

Alerta, doncs! els problemes de mecànica de l’enginyeria no són problemes tipus que es poden resoldre aplicant solucions tipus sense haver d’entendre gran cosa. Cal entendre de ple tot el que es faci.

He d’advertir-vos que hi ha un fet pertorbador que complica les coses a Mecànica de segon curs, i és que a Mecànica fonamental se us han donat com a correctes enunciats, plantejaments i resolucions amb errors conceptuals greus. Aquest és el cas de:

· Nombrosos exercicis de la Secció de Mecànica fonamental del web docent La baldufa.

· Nombrosos exercicis d’examen dels dos quadrimestres del curs 2010-2011.

La presència d’aquests errors no és una opinió personal meva. En Mecànica, els errors conceptuals són elements objectius i demostrables.

Cal dir que el curs passat, en el pas del quadrimestre de tardor al de primavera, es van introduir a La baldufa canvis en alguns dels exercicis que havia senyalat com a erronis, canvis que, si bé corregien algun errors, en mantenien alguns de greus i d’altres fins i tot van anar a pitjor.

A segon curs cal fer front a aquests errors i això ha portat a crear el “material docent d’anàlisi crítica”, que trobareu a Atenea, que pren com a casos d’estudi exercicis de Mecànica fonamental amb errors que es tracta d’investigar. Tot fent aquests exercicis, prendreu consciència d’aquells errors i avançareu en el tan necessari esperit crític que heu d’adquirir per a la professió que heu triat.

Podeu trobar més informació sobre aquesta qüestió al web personal:

agullobatlle.cat [secció: La mecànica a l’ETSEIB] ; TWITTER: @agullobatlle

Joaquim Agulló i Batlle, coordinador de l’assignatura

S’han introduït canvis en el plantejament docent d’aquest curs per a facilitar-vos la comprensió de la Mecànica i evitar que l’aprenentatge correcte de l’assignatura sigui substituït per un aprenentatge de procediments adreçats exclusivament a superar els exàmens.

Cal tenir en compte que NO ÉS UNA ASSIGNATURA DE PROCEDIMENTS SINÓ DE CONCEPTES.