I SEGUIM SENSE GUIATGE ACADÈMIC.

Post date: Sep 23, 2013 6:20:26 PM

Tenia un bri d’esperança que, amb la nova direcció, aquest curs començaria amb el problema de la manca de competència de l’equip docent de Mecànica Fonamental resolt.

Però no ha estat així, a Mecànica Fonamental es manté el mateix responsable. El responsable que encara el curs passat vas ser incapaç d’evitar errors greus en els exàmens: l’anàlisi crítica dels els errors d’un problema de l’examen final de gener de 2013, fonamenta els dos Treballs per a millorar nota de Mecànica aquest quadrimestre –tant l’obert a tot l’alumnat, com el restringit als que aconsegueixin una nota final igual o superior a 7–.

La directora afirma haver entès que els errors denunciats i posats de manifest a Uns errors d’antologia que vaig publicar el 3 de setembre –però que se li havien fet arribar el passat mes de juliol– són realment errors i no simple discrepància en la presa d’hipòtesis de simplificació lícites.

Sorprenentment això no l’ha portada a prendre cap mesura relativa a l’equip docent de Mecànica Fonamental, sembla com si la qualitat docent no fos el factor decisiu en la seva gestió acadèmica. Deuen haver-hi altres raons considerades més importants?

Un quadrimestre més, doncs, es vendrà una mercaderia deteriorada als estudiants que acaben d’ingressar a l’Escola. I es vendrà a preu de mercaderia bona. Com s’afirmava en un escrit dirigit a la directora per un enginyer industrial: “El rigor no costa diners, només esforç intel·lectual”. Lamentablement, a la societat li costen el mateix els professors incompetents que els bons.

Què hauria de passar perquè l’ESEIB fes una cosa tan raonable com és defensar la qualitat docent, impedint la incompetència?