Crida a l'alumnat

Post date: Sep 18, 2012 11:39:11 AM

S’apropen les eleccions a Junta d’Escola per a renovar la vostra representació. Aprofiteu-les!

El vostre entorn universitari s’ha complicat per dues raons:

1. Cal prestigiar la titulació que obtindreu, Graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials, que ja no serà la d’Enginyeria Industrial i que serà cursada en molts centres. Totes les assignatures haurien d’estar optimitzades en contingut i mètode, per tal d’aconseguir aquest objectiu.

2. La crisi ha imposat mesures d’estalvi a la Universitat, i és qüestionable que la tria hagi estat la més encertada: s’ha retallat en professorat, s’ha massificat la docència i apujat la matrícula. En canvi no s’ha retallat gens el gran nombre de càrrecs de gestió als departaments, centres i rectorat, ni l’immens dispendi endescàrrega docent que tenen adjudicada.

L’alumnat podeu tenir molt a dir-hi per mitjà de la vostra representació a la Junta d’Escola, i ara s’apropen les eleccions.

Entenc que us faci mandra, especialment als qui més compromesos esteu en l’estudi, però sou precisament vosaltres els qui millor podeu defensar els vostres autèntics interessos com a estudiants.

Si us inhibiu, les xarxes electorals potents del sindicats faran la feina i tindreu uns representants que no sempre defensaran el que més convindria. Com ara, el curs passat no vaig veure que els vostres delegats defensessin que les retallades es dirigissin a la despesa de gestió en comptes de malmetre la docència, ni que defensessin la qualitat docent, i motius per fer-ho n’hi ha.

Al llarg dels anys hi ha hagut períodes amb una Delegació formada pels estudiants més compromesos amb la carrera, i tots hi van sortir guanyant: el col·lectiu,que es va veure ben defensat, i els propis delegats, que van adquirir una formació en lideratge que els venia a completar la formació donada per l’Escola.

Així, doncs, animeu-vos a presentar-vos aquells que us sentiu més compromesos amb la carrera!

Joaquim Agulló