La riquesa dels errors greus en els exàmens de Mecànica fonamental.

Post date: Sep 19, 2011 7:11:52 AM

Estimular l’esperit crític de l’alumnat és un dels trets de la formació en enginyeria. Això és particularment cert en el cas de la Mecànica perquè aquesta és la branca de la Física on la intuïció és més mala consellera, cosa que no passa, com ara, a Electromagnetisme i Termodinàmica per manca d’intuïcions en aquestes branques.

A l’equip docent de Mecànica (2n curs) sempre hem fet èmfasi en la conveniència que l’alumnat interpreti críticament els resultats obtinguts en els problemes, per tal de detectar possibles errors comesos.

El que no havíem fet mai era proposar enunciats i resolucions amb errors creats de manera expressa com a exercicis didàctics. L’afany de sempre per crear enunciats i resolucions rigorosos ens impedia fer-ho. A més, temíem que els errors introduïts poguessin confondre l’alumnat. També dubtàvem de la nostra imaginació a l’hora de crear errors útils de manera artificiosa.

Aquesta mancança l’he trobada resolta en els exàmens de Mecànica fonamental, que han resultat ser una font inesgotable d‘errors autèntics plens d’interès didàctic. Un error ha estat emprat en la Prova per a millorar nota de la Mecànica d’aquest quadrimestre de Tardor (vegeu: El llast dels errors greus ... , amb pdf adjunt), i un altre està fonamentant la Prova per millorar nota d’Ampliació de Mecànica (optativa del quadrimestre de Primavera), que serà difosa en breu (Nou aprofitament docent d’un error ...).

Joaquim Agulló i Batlle, 19 de setembre de 2011.